menu


*integracja*

Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”

Integracyjny system kształcenia i wychowania w naszym przedszkolu ma już kilkuletnią tradycję. Praktyka integracji przetarła szlaki wspólnego nauczania dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Dowiodła pozytywnego wpływu psychicznego i społecznego zbliżenia dzieci do siebie w warunkach wspólnej edukacji. Najkorzystniej jest wykształcić właściwą postawę w procesie wychowawczym wtedy, gdy tylko zaczynają się kształtować postawy - akceptujące lub odrzucające. 

Dzieci z różnorodnymi problemami przebywając w przedszkolu z rówieśnikami mają ogromną szansę - przekonać innych o swoich różnych zaletach, a więc dowieść, że mogą być równoprawnymi partnerami w zabawie, przyjaźni, a także udowodnić sobie samym o tym, że mogą na równych prawach funkcjonować w środowisku rówieśniczym. Integracja to szansa na wspólną zabawę i edukację dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.