menu

*aktualności*

Rozpoczynamy tydzień angielski
2021-07-12

Od dziś do piątku w naszym przedzkolu mamy tydzień angielski.

12.07. Dzień 1
1. Dzieci otrzymują list od Sherlocka Holmesa, w którym prosi ich o pomoc w rozwiązaniu zagadki Dębusia. W liście dodaje jednak, że najpierw musimy poznać jego miasto- Londyn i kulturę An-gli, ponieważ bez tej wiedzy nie będziemy w stanie mu pomóc.
2 Prezentacja- najpopularniejsze atrakcje Londynu: czerwony autobus, Elizabeth Tower (Big Ben), Buckingham Palace, Tower Bridge, Westminster palace
3. Budujemy atrakcje Londynu- kolorujemy wzór autobusu i Elizabeth Tower, a następnie je składa-my MATERIAŁY: rzutnik, wydrukowane schematy atrakcji, kredki/pisaki .

13.07. Dzień 2
1. Otrzymujemy drugi list od Sherlocka- opisuje w nim, że w Londynie można zobaczyć dinozau-ry... Tak właściwie, to szkielety dinozaurów, m.in. T. Rexa, Triceratopsa, Iguanodona i Scolo-saurusa. Sherlock opowiada trochę o dinozaurach, a później zaprasza dzieci do zrobienia włas-nych dinozaurów z balonów.
2 Tworzymy dinozaury z balonów i kolorowego papieru. W międzyczasie leci film z wystawy o di-nozaurach w Muzeum Historii Naturalnej. MATERIAŁY: rzutnik, kolorowe balony, kolorowe bloki techniczne

14.07. Dzień 3
1. W trzecim liście Sherlock opowiada nam o tradycji picia herbaty w Anglii, wspomina nawet, że miał okazję pić ją z porcelanowej filiżanki z zestawu „Iwona", która była zrobiona w Chodzieży! Mówi również że specjalnie dla nas zamówił filiżanki, które możemy sami pomalować.
2 Malujemy filiżanki 3. Lepimy gliniane kubki MATERIAŁY: glina, filiżanki, farby do porcelany, pojemniczki do dozowania farby

15.07. Dzień 4
1. Czwarty list od Sherlocka opisuje tradycyjne formy spędzania czasu wolnego w Anglii. Sherlock pisze, że na śniadanie Anglicy zajadają się bułeczkami scones (sekretny przepis załączony!), oraz że lubią grać w krokieta, którego zasady nam wyjaśnia.
2. Pieczemy scones
3. Rozgrywamy mecz krokieta

MATERIAŁY: na scones: mąka, cukier, proszek do pieczenia, masło, jajka, mleko. Do krokieta: gru-be druty miedziane, drewniane patyki

16.07. Dzień 5
1. Ostatni list od Sherlocka Holmesa. Sherlock zdradza nam, że był w Dębusiu i i coś tam zgubił! Aby to odnaleźć musimy prześledzić jego dzień i stać się detektywami. Jest to zabawa w podchody, Sherlock opisuje gdzie był i w każdym miejscu zostawia notatkę z kolejną wskazówką: • Przyjechał do Dębusia Londyńskim autobusem • Gdy pojawił się na miejscu, sprawdził, która jest godzina.Była już 16:30, więc musiał się spieszyć, żeby zdążyć na 5 o' clock tea.  Elizabeth Tower • Sherlock pamięta, że przechodził obok dinozaura. Wskazówka w balonie  • Kiedy przechodził obok dinozaura, usłyszał telefon. Budka telefoniczna • Przez telefon Watson zapraszał go na mecz krokieta. Ostatni punkt- tutaj ukryta będzie czapka. W ostatniej notce Sherlock dziękuje nam za pomoc i prosi o odesłanie czapki na adres 221B Baker Street, London. W ramach wdzięczności przygotował również niespo-dziankę- 5 o'clock tea.

 


powrót do aktualności


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Niepubliczne Przedszkole nr 4 o profilu edukacyjno-przyrodniczym Pod Dębusiem Olbrzymkiem Lucyna Różewicz, ul.Łąkowa 2, 64-800 Chodzież

2. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować: e-mail: iod@przedszkole4chodziez.com

3. Cele i podstawy przetwarzania:
1) Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.
2) W celu zawarcia umowy, jej wykonania na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą.
3) W celu marketingu bezpośredniego oraz przygotowania i przedstawienia oferty usług własnych administratora.

4. Komu możemy przekazywać Twoje dane:
1) dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa;
2) firmom współpracującym z którymi posiadamy podpisane umowy i tylko jeśli jest to niezbędnie konieczne.
5. Twoje dane nie są przekazywane poza Unię Europejską.

6. Okres przechowywania danych:
Jeśli jesteś naszym klientem i Twoje dziecko uczęszcza do naszej placówki oraz utworzyliśmy dla niego dokumentację, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 5 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń. Przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane.

7. Twoje prawa:
1) Przysługuje Tobie prawo żądania dostępu do podanych przez Ciebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2) Ponadto, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem.
3) Dodatkowo, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznasz, że podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym w formie profilowania.