menu

facebook

Niepubliczne Przedszkole Nr 4 Pod Dębusiem Olbrzymkiem w Chodzieży

W centrum Chodzieży, przy ulicy Łąkowej 2, wśród zieleni mieści się Przedszkole Nr 4 o profilu edukacyjno-przyrodniczym, którego patronem jest 134 letni dąb, drzewo zdrowia  wszelkiego szczęścia i pomyślności, drzewo ,które kocha, i o które się troszczy cała społeczność  przedszkola razem z Nadleśnictwem Podanin z panem nadleśniczym Jackiem Kulpińskim. Stąd nazwa przedszkola „Pod Dębusiem Olbrzymkiem”.

W naszym przedszkolu  dzieci czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Stwarzamy im  atmosferę wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której się bawią  i  uczą. Stwarzamy przyjazną, domową atmosferę oraz zapewniamy optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspakajania potrzeb dzieci, wspieramy w rozwijaniu zdolności zainteresowań.

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.
* nasze aktualności *
czytaj więcej
czytaj więcej
czytaj więcej
więcej aktualności