menu

*aktualności*

Zapraszamy w nowym roku przedszkolnym
2020-08-24

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zarówno Przedszkole Pod Dębusiem Olbrzymkiem, jak i Klub Malucha Kraina Uśmiechu, od 1 września 2020 roku będą funkjonować tak, jak dotychaczas. W nowym roku przedszkolnym będziemy spotykać się w tych samych grupach, z tymi samymi nauczycielami - z jednym wyjątkiem, tymczasowo za panią Nadię, do 14 września, zastępstwo będzie pełnić dyrektor przedszkola Lucyna Różewicz.

Godzniny funkcjonowania naszych placówek również nie ulegają zmianie. Pracujemy od poniedziałku do piątku, od 6.30 do 17.00.

Powrót dzieci do przedszkola i do klubu poprzedzi kompleksowa dezynfekcja obiektu 31 sierpnia 2020 r. W związku z powyższym, w tym dniu placówki będą zamknięte.

Od 1 września do szatni, jednocześnie będzie mogło wejść 5 osób. Dziecko wchodzi z jednym opiekunem.

W związku z sytuacją epidemiczną przypominamy o obostrzeniach sanitarnych, które są ujęte w procedury bezpieczeństwa, z którymi możecie Państwo zapoznać się klikając tutaj 

Podobnie, jak w roku ubiegłym, proponujemy ubezpieczenie dzieci we współpracy z firmą AVIVA. Więcej na ten temat w zakładce ubezpieczenie NNW
 


powrót do aktualności


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Niepubliczne Przedszkole nr 4 o profilu edukacyjno-przyrodniczym Pod Dębusiem Olbrzymkiem Lucyna Różewicz, ul.Łąkowa 2, 64-800 Chodzież

2. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować: e-mail: iod@przedszkole4chodziez.com

3. Cele i podstawy przetwarzania:
1) Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.
2) W celu zawarcia umowy, jej wykonania na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą.
3) W celu marketingu bezpośredniego oraz przygotowania i przedstawienia oferty usług własnych administratora.

4. Komu możemy przekazywać Twoje dane:
1) dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa;
2) firmom współpracującym z którymi posiadamy podpisane umowy i tylko jeśli jest to niezbędnie konieczne.
5. Twoje dane nie są przekazywane poza Unię Europejską.

6. Okres przechowywania danych:
Jeśli jesteś naszym klientem i Twoje dziecko uczęszcza do naszej placówki oraz utworzyliśmy dla niego dokumentację, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 5 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń. Przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane.

7. Twoje prawa:
1) Przysługuje Tobie prawo żądania dostępu do podanych przez Ciebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2) Ponadto, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem.
3) Dodatkowo, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznasz, że podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym w formie profilowania.